NEWS X TRAVEL

Wannateller, wanna tell you.
AIA Health Saver
wnt-4art

NEWS X TRAVEL

wnt-4art

HIGHTLIGHT ✱

Hiysujiyama Park Cover

เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ @สวนฮิตสึจิยามะ ไป-กลับ จากโตเกียว ด้วย SEIBU Pass

ในฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นฤดูกาลที่เหมาะสำหรับการชม “ดอกชิบะซากุระ” (Shibazakura) โดยหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อสำหรับชื่นชมดอกไม้ชนิดนี้ อยู่ในเมืองชิชิบุ จ.ไซตามะ ซึ่งสามารถเดินทางไปเช้า-เย็นกลับจากโตเกียว เพื่อเที่ยวชมงาน “เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ณ สวนฮิตสึจิยามะ” (Chichibu…

TOA 2024
wnt-4art

wnt-4art
wnt-4art
wnt-4art
wnt-4art-new

LATEST

Since 2018