ย่านราชประสงค์ตรวจเชิงรุกโควิค-19

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ร่วมกับสมาชิกสมาคม สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตรวจคัดกรองโควิค-19 เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตรวจเชิงรุกผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจำนวน 1,000 คน  เป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง คุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เน้นมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในย่านราชประสงค์ พร้อมติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมในการเสริมมาตรการต่างๆ และสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐ เพื่อร่วมแรงร่วมใจผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ย่านราชประสงค์