ททท.สำนักงานพัทยา เตรียมจัด “ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ NEW NORMAL @ ชลบุรี”

กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @ ชลบุรี” เทศกาลวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ร่วมไหว้พระรับพร ณ วัดใหญ่อินทาราม และวัดหลวงพ่ออี๋ สักการะองค์เทพนาจา ณ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ สัมผัสวิถีชีวิตภายในชุมชนตะเคียนเตี้ย พร้อมชิมอาหารพื้นถิ่น ชมวิวและช็อปของฝาก ณ ชุมชนช่องแสมสาร สอบถามเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เบอร์ 0965945493 คุณวาทิณี