โครงการรณรงค์ให้ศิลปินคณะลูกทุ่งหมอลำและประชาชน ภาคอีสาน เรียนรู้การป้องกันไวรัส โควิด 19

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน ร่วมกับ บริษัท เฮเวนลี่ ดีไลท์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของแถลงการณ์ ที่ท่าน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้แจ้งให้พิจารณาหามาตรการ ป้องกันสุขอนามัย ของประชาชน ที่จะเข้ามาชมงานมหรสพ งานประเพณีท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการอนุรักษ์และรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ท้องถิ่นอีสาน มาอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นการป้องกันดังกล่าวฯ จึงได้จัดประชุม โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงผู้แทนคณะลูกทุ่งหมอลำจำนวนกว่า 22 คณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการกำหนดวิธีป้องกันจากแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโอกาสนี้ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ และสอนวิธีการผสมน้ำยาพร้อมบรรจุภัณฑ์ จากคุณศิราวิชญ์ รัศมีมณีกล้า กรรมการผู้จัดการ และ คุณสรวีย์ รัศมีมณีกล้า รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเวนลี่ ดีไลท์ จำกัด เพื่อใช้สำหรับนำไปบริการประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาชมงานมหรสพประเพณีทั่วภาคอีสาน เพื่อร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยและป้องกันเชื้อโควิด -19