นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวนมากให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุนรัฐบาลรัสเซีย และหลักสูตรวิชาภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ และ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยได้จัดงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุนรัฐบาลรัสเซีย และหลักสูตรของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก

งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุนรัฐบาลรัสเซีย และหลักสูตรวิชาภาษารัสเซียได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน, เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รศ. ดร. พจี ยุวชิต รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ดร. หนึ่งฤดี โลหผล หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสหพันธรัฐรัสเซีย ให้ การต้อนรับ

งานครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษารัสเซีย ซึ่งสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากศูนย์รัสเซียศึกษาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำ ราชอาณาจักรไทย เพื่อเปิดมุมมองของผู้ร่วมงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของภาษารัสเซีย  ที่เป็นภาษาสำคัญลำดับต้นๆ ของโลก รวมไปถึงการแนะแนวทางในการไปศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซียด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาลรัสเซีย และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน การประกอบอาชีพในอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา  และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน  (H.E. Mr.Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูต สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ภาษารัสเซีย เป็นภาษาทางการของ องค์การสหประชาชาติ เป็นหนึ่ง ในภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก และยังเป็นภาษาราชการ ของหลายประเทศ ด้านวัฒนธรรมประเทศรัสเซีย มีงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าระดับโลกมากมาย และยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่เต็มไปด้วย งานศิลปะประเภทต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรัสเซียเป็นต้นกำเนิดของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ และการวิจัยทางด้านอวกาศมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มากมายเมื่อมองด้านเศรษฐกิจรัสเซียก็อุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออก ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีประชากรที่มีกำลังซื้อสูง มีศักยภาพในการเติบโต มีความพร้อมที่จะรองรับการค้าการลงทุนนับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับผู้ที่สนใจจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนภาษารัสเซียเพื่ออนาคต และจุดประกายการประกอบอาชีพในฝันต่อไป

“รัสเซียในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก และเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยแหล่งความรู้และทรัพยากรหลากหลาย ด้านการศึกษา เราจึงพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุกเพศทุกวัยที่มีความสามารถและต้องการต่อยอดความสำเร็จทางด้านการศึกษาในทุกด้าน” ฯพณฯ นายเยฟกินี กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน มร. วลาดิเมียร์ คิม, เลขาธิการ ด้านสื่อมวลชน วัฒนธรรม และการศึกษา แห่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากรัฐบาลรัสเซีย พร้อมบอกรายละเอียด และขั้นตอน การสมัครขอทุนผ่าน เว็บไซต์ www.education-in-russia.com ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดย อ.ดร.ชนันพร เหมสกุล ขึ้นมาเล่าถึงภาพรวมของประเทศรัสเซีย ในขณะที่  อ.ดร. อังสนา เรืองดำ ได้กล่าวถึงรายละเอียดหลักสูตรของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการนำ ภาษารัสเซียไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

ภายในงาน นอกจากจะมีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษารัสเซียจากอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์แล้ว ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสทางการศึกษาจากรัฐบาลรัสเซีย โดยศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสหพันธรัฐรัสเซีย อย่าง ดร. อาทิตย์ เมธารัตนากร,อ.ดร.ณัฐนพ พลาหาญ และคุณดิษยาศิริ ศิโรเวฐน์ มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ ในการเรียนและวิถีชีวิตของนักเรียนไทยในรัสเซีย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ถาม-ตอบ อย่างเต็มที่

ทั้งนี้หลักสูตรของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ปีการศึกษา 2566 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด เพียงคลิก  http://surl.li/fgksp