BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับนายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พร้อมคณะครู เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน   ต่อยอดการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆและดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป