นกแอร์เข้าเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และได้รับการรับรองมาตรฐาน IOSA อย่างเป็นทางการ

สายการบินนกแอร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) อย่างเป็นทางการในปีนี้ 
สายการบินนกแอร์เป็นหนึ่งใน 334 สายการบินสมาชิกทั่วโลก

วันนี้ (6 มิถุนายน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับใบรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (Certificate of Membership) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA (International Air Transport Association) อย่างเป็นทางการ ร่วมกับสายการบินอื่น ๆ อีก 13 สายการบินในปีนี้ ทำให้ NOKAIR เป็นหนึ่งใน 334 สายการบินสมาชิกทั่วโลก นอกจากนี้นกแอร์ยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการจาก IOSA (IATA Operational Safety Audit) อีกด้วย

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สายการบินนกแอร์ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับการเป็นหนึ่งในสมาชิก IATA ในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นของสายการบินนกแอร์ในการให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกท่าน การเป็นหนึ่งในสมาชิก IATA ไม่เพียงแต่จะเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสายการบินนกแอร์ แต่ยังเป็นเครื่องชี้วัดถึงการยอมรับในระดับสากลที่มีต่อมาตรฐานการดำเนินงานของเรา และยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สายการบินนกแอร์ พัฒนาการให้บริการและยกระดับมาตรฐานการบินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้”

นอกเหนือจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก IATA นกแอร์ยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการจาก IATA หรือที่เรียกว่า IOSA (IATA Operational Safety Audit) ซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการปฏิบัติการในระดับสากล

IATA เป็นสมาคมที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสายการบินทั่วโลก เพื่อพัฒนามาตรฐานการบินให้มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับการบินพลเรือนในการพัฒนามาตรการและกระบวนการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกันทั่วโลก

การตรวจสอบ IOSA ของสายการบินนกแอร์ครอบคลุม 8 ด้านหลัก ได้แก่:

1. การจัดการองค์กรและระบบด้านการบริหารงาน: ตรวจสอบโครงสร้างองค์กร การวางแผน และการบริหารจัดการในภาพรวม

2. การปฏิบัติการการบิน: ตรวจสอบการดำเนินการบินของนักบินและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

3. การปฏิบัติการด้านอำนวยการบิน: ตรวจสอบการวางแผนการบินและการประสานงานต่าง ๆ

4. ฝ่ายวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง: ตรวจสอบการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องบิน

5. การปฏิบัติการในห้องโดยสาร: ตรวจสอบการบริการและความปลอดภัยในห้องโดยสาร

6. การปฏิบัติการภาคพื้น: ตรวจสอบการให้บริการที่สนามบินและการจัดการสัมภาระ

7. การขนส่งสินค้า: ตรวจสอบการขนส่งและการจัดการสินค้าทางอากาศ

8. ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการ: ตรวจสอบมาตรการและกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการทั้งหมด

การได้รับการรับรองมาตรฐาน IOSA ถือเป็นก้าวสำคัญของนกแอร์ในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ IATA และการได้รับการรับรองนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการบริการ นกแอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการต่อไปในอนาคต