เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน AF x LH KICK OFF 2024 ภายใต้ธีม GROW TOGETHER FOR THE FUTURE เติมเต็มพลังแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน AF x LH KICK OFF 2024 ภายใต้ธีมงาน GROW TOGETHER FOR THE FUTURE  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  ความเชื่อมั่น  เติมเต็มพลังแห่งการเติบโตสู่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน  พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้บริหารและพนักงานสายงานขายและการตลาดช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ และ LH  Bank โดยมีนายไพฑูรย์ ไกรอมร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ นายแพทย์วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ นางสาววรภร สุทธิเวชชะกร รองกรรมการผู้จัดการ นางณัฐกฤตา คาดีวี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางสาวชนัญทิมา ปิ่นเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่