ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “ภาวะ Long Covid-19 การบรรยายผลกระทบจากวัคซีน” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การบรรยายเรื่อง “การเยียวยารักษาภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน ในแนวทางของการแพทย์แผนตะวันออก (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน)” โดยอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต  พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนไข้และแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่มีมีประสบการณ์ในการรักษา Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน

นอกจากนี้ยังมีสหคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ให้บริการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่  การรักษาแผนไทยให้คำปรึกษาและจ่ายยาตำรับ โดย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนจีนให้บริการฝังเข็มและมังกรไฟ โดย ผู้ประกอบการแพทย์แผนจีน  และให้บริการเจาะเลือดตรวจแล็บ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-9770-5862