ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ สมาคมการค้าวิสาหกิจ จีน-ไทย  จัดกิจกรรมการออกกำลังกายไทชิ –ไทเก๊ก เพื่อให้ พนักงาน-ผู้เช่า-ลูกค้าภายในโครงการมีสุขภาพที่ดี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการ ออล ซีซั่นส์ เพลส ศูนย์รวมธุรกิจการค้าที่สำคัญใจกลางถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับ สมาคมการค้าวิสาหกิจ จีน-ไทย จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบการรำไทชิ-ไทเก๊กให้กับพนักงานและผู้เช่า-ลูกค้าภายในโครงการออล ซีซั่นส์ เพลสได้เรียนรู้และรู้จักวิธีการออกกำลังกายแบบไทชิ-ไทเก๊ก ที่ถูกวิธี

​ไทชิ-ไทเก๊ก เป็นศาสตร์การออกกำลังกายที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเป็นรูปแบบการออกกำลังกายในลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างช้าและนุ่มนวลเพื่อเป็นการฝึกกำหนดลมหายใจและสมาธิมารวมกัน เพื่อช่วยรักษาความสมดุลภายในร่างกายทำให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้วัฒนธรรมและปรัชญาจีนไปพร้อมกันด้วย 

​ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญ อาจารย์ ชัยยุทธ  งานใจยุทธ ผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้ร่วม 10 ปี มาเป็นวิทยากรสอนและถ่ายทอดประสบการณ์การออกกำลังกายแบบไทชิ – ไทเก๊ก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตลอดหนึ่งสัปดาห์ของกิจกรรม  ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมการรำไทชิ – ไทเก๊ก ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านสามารถนำการออกกำลังกายแบบไทชิ-ไทเก๊กนี้ไปฝึกเองที่บ้านได้เช่นเดียวกัน

​สุดท้ายนี้ บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ไทชิ-ไทเก๊ก ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบไทชิ-ไทเก๊กมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและหลังจากนี้เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ อีกมากมายเพื่อให้พนักงาน ผู้เช่า/ลูกค้า ภายในโครงการได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง