แพลน อินเตอร์เนชั่นแนลจับมือ 8 ภาคีเครือข่าย เชิญชวนร่วมงาน “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา: รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา: รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อรวมพลังและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงในผู้หญิง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม พร้อมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศให้ลดลง  ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 11.00 – 19.00น.  ณ co event space ชั้น 5 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ 5 แยกลาดพร้าว (MRT สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 5 / BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออกที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการนวัตกรรมและผลกระทบฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  และ Ms. Amihan AmihanV. Abueva (Regional Executive Director, Child Rights Coalition Asia) และคุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เพื่อสิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมเปิดงาน

​พร้อมเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา : รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิง และสตรี” จากองค์กรและผู้แทน ได้แก่  1. ACWC (อาเซียน) คุณวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก 2. AICHR (อาเซียน) ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3. คณะกรรมการสิทธิ คุณสุภัทรา นาคะผิว 4. ผู้แทนเด็ก – ศูนย์เพื่อน้องหญิง5. ผู้แทนกลุ่มหลากหลายทางเพศ – เครือข่ายภาคเหนือ 6. ผู้แทนเยาวชน – นายณัฐกานต์ สังขดี ประธานสภาพัฒนาเยาวชน กรุงเทพมหานคร 7. ผู้แทนสตรี – เครือข่ายภาคเหนือ 8. ผู้แทนภาคประชาสังคม – คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เพื่อสิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  9. ผู้แทนภาคประชาสังคม – KK 10. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 11:  กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัพเดทสถานการณ์ รูปแบบความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก ผู้หญิงในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงในสังคมออนไลน์  และนโยบายการรับมือของ ภาครัฐไทย กับภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดและยุติความรุนแรง  พร้อมด้วย 3 องค์กร เด็ก เยาวชน และคําชี้แจง CSO EVAC/EVAW ยื่นแถลงการณ์ด้วย รวมทั้งขอชวนเข้าชมบูธนิทรรศการ-กิจกรรม ชมการแสดงจากองค์กรต่างๆ ตลอดทั้งวัน