TOA ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาสีพัฒนาคลองหลอดวัดราชบพิธ และสนับสนุนสีปรับปรุงภูมิทัศน์รอบกรุงเทพฯ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ พนักงานทีโอเอ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทาสีบริเวณสะพานข้ามคลองหลอดวัดราชบพิธ และทาสีจราจรขอบฟุตบาท ณ บริเวณถนนวัดราชบพิธ เขตพระนคร เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปรับปรุงพื้นที่คลองและถนนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม

ทั้งนี้ TOA ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สี TOA Shield Expert สูตร 2 in 1แบบพร้อมใช้ นวัตกรรมสีทับหน้าผสมรองพื้น ไม่ต้องผสมน้ำ ช่วยลดขั้นตอนการทาเหลือเพียง เที่ยว ประหยัดการใช้น้ำ ทนทานนาน 10 ปี รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพานคนเดินข้ามถนน สะพานข้ามทางแยก สะพานข้ามคลอง และราวกั้นทางเดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้ง 21 ถนนเส้นทางสายหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4 ถนนเพชรบุรี ถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ถนนเพชรเกษม ถนนเจริญกรุง ถนนเจริญนคร ถนนรัชดาภิเษก ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนสี่พระยา ถนนพระราม 3 ถนนพระราม 6 ถนนราชดำริ ถนนราชปรารภ ถนนพญาไท และถนนพระราม 1 เพื่อจัดระเบียบและตกแต่งเมืองให้สวยงามต่อไป

#TOAPaint #TOARepaintForTomorrow