Category NEWS TELLER

รู้จัก ‘ดีโป บาย วนชัย’ กับการพลิกวิธีคิดจากโรงงานผู้ผลิตสู่ End User จับมือ Partner-คู่ค้า-ผู้บริโภค ยกระดับวงการวัสดุก่อสร้าง เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษา เวิร์คช็อป เทรนนิ่ง ครบวงจร!