โครงการสื่อสุขภาพรุ่น2 มอบกำลังใจสู้ภัยโควิด

คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่2 พร้อมด้วย พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการหลักสูตร พลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค เข้าแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เซฟตี้และใช้ป้องกันตัวเองให้กับแพทย์ พยาบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นเกียรติในการรับมอบครั้งนี้