น้ำดื่มคริสตัล ส่งคลิป “โมเม้นต์ที่รอคอย” สะท้อนวิถีชีวิตคนไทยอยู่บ้านในช่วงโควิด-19

คริสตัล ผู้นำตลาดน้ำดื่ม ต่อยอดแคมเปญ “Crystal Moment ช่วงเวลาคุณภาพ น้ำดื่มต้องคุณภาพ” ส่งคลิปออนไลน์ “โมเม้นต์ที่รอคอย” ดึงอินไซต์คนไทยที่ต้องอยู่บ้าน ทำงาน และเรียนที่บ้านในช่วงโควิด-19 สะท้อนผ่านการดำเนินเรื่องของ 7 ตัวแทนคนวัยเรียนและวัยทำงาน ที่เฝ้ารอจะกลับไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 เพื่อตอกย้ำว่า“น้ำดื่มคริสตัล” เข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาคุณภาพของคนไทยตลอดไป

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบ Work from Home และเรียนทางออนไลน์ ทำให้เสียโอกาสการทำกิจกรรมหรือโมเม้นต์ต่าง ๆ ที่รอคอยในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ออฟฟิศ การเปิดร้านให้บริการลูกค้า การออกกำลังกาย การท่องเที่ยว การเรียน การสอน ฯลฯ

รวมไปถึงการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อนฝูง ลูกศิษย์ ลูกค้า และอื่น ๆ น้ำดื่มคริสตัลจึงสร้างสรรค์คลิปออนไลน์ “โมเม้นต์ที่รอคอย” โดยมีตัวแทนของผู้บริโภคที่เฝ้ารอโมเม้นต์ต่าง ๆ ที่อยากทำ หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว เพื่อแชร์เรื่องราวดังกล่าวสู่คนรอบข้างที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตแบบใหม่ร่วมกัน”

คลิปวิดีโอ “โมเม้นต์ที่รอคอย” เป็นการดำเนินเรื่องของ 7 ตัวแทนคนวัยเรียนและวัยทำงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องเว้นวรรคจากการทำงาน การเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุ้นชินจึงรอคอยการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดังเดิม เช่นเดียวกับน้ำดื่มคริสตัลที่หวังให้สถานการณ์คลี่คลาย และรอคอยให้วิถีชีวิตที่ปกติสุขของคนไทยกลับมาโดยไว พร้อมอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาคุณภาพของทุกคน

คริสตัล ช่วงเวลาคุณภาพ น้ำดื่มต้องคุณภาพ