แม็คโคร ขานรับนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้เครื่องทำความเย็นลดโลกร้อน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ (ที่ 3 จากซ้าย)ร่วมแลกเปลี่ยน นโยบายการลดใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยการเลือกใช้เครื่องทำความเย็น ตู้แช่ ที่ไม่มีสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HFCs  และรณรงค์ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในงาน GREEN COOLING REVOLUTION: RAC NAMA Fund and the Future of Thai Industry  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 4 จากซ้าย)เป็นประธานในพิธี ,นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย), นายทพรัตน์ เทพพิทักษ์รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. (ที่ 7 จากซ้าย)นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 6 จากซ้าย) ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำเป็นมาก ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็วๆ นี้