ซีอีโอเนสท์เล่ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่อินโดไชน่า นำทีมคณะผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบดอกไม้ให้กับพนักงานผู้หญิง กว่า 1,000 คนในสำนักงานและโรงงานทุกแห่งของเนสท์เล่ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มี.ค. ของทุกปี เพื่อเดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และแสดงความชื่นชมบทบาทสำคัญของผู้หญิงในการร่วมผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า โดยบริษัทสนับสนุนให้มีพนักงานหญิงในระดับผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามในการสร้างโอกาสการทำงานที่เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในกิจกรรมวันสตรีสากลยังได้เชิญชวนพนักงานให้แสดงความชื่นชมและขอบคุณเพื่อนร่วมงานผู้หญิง เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ผ่านกิจกรรมการเขียนการ์ดขอบคุณและถ่ายรูป ซึ่งพนักงานได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เนสท์เล่อินโดไชน่า มอบดอกไม้ให้กับพนักงานผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

ผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบดอกไม้ให้กับพนักงานผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล

กิจกรรมให้พนักงานเขียนการ์ดขอบคุณและถ่ายรูป เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณเพื่อนร่วมงานผู้หญิง