เซเว่นฯ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน เชิญชมสัมมนาให้ความรู้ร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอี กับงานวันแห่งโอกาสดี@CP All 2020 ฟรี !!!

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาพิเศษธุรกิจค้าปลีกและ SME สู่ความยั่งยืนภายในงานวันแห่งโอกาสดี@CP All 2020 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ ปั้นธุรกิจ SME อย่างไรให้โดนใจในยุคดิจิทัล?โดย ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการบรรยายหัวข้อออกแบบ Product อย่างไรให้แบรนด์ปัง โดย นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ จัดโดยเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย  

ผู้สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cpall.co.th/cp-all-opportunity-day/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น