“Plearn เพลิน by Krungsri GURU” คอนเทนต์ฮับออนไลน์ในคอนเซ็ปต์ ‘เรื่องเงิน เรื่องง่าย อ่านได้เพลิน เพลิน’

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มุ่งเน้นสร้างแบรนด์ภายใต้กลยุทธ์ “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดชูแพลตฟอร์มคอนเทนต์ฮับออนไลน์ Plearn เพลิน by Krungsri GURU รวบรวมสาระทั้งด้านการเงินและการใช้ชีวิต (Financial and Non-financial) ที่ครอบคลุมชีวิตประจำวัน ผ่านการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์กรุงศรี เสริมทัพด้วย 3 กูรูดัง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ เรื่องเงิน เรื่องง่าย อ่านได้เพลิน เพลิน

นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกจากกรุงศรีจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าตามกลยุทธ์ “Make Life Simple… เรื่องเงิน เรื่องง่าย” แล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นต่อยอดพันธสัญญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขและความยั่งยืนตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว จนถึงสังคมและเศรษฐกิจระดับประเทศ เราจึงจัดทำแพลตฟอร์ม Plearn เพลิน by Krungsri GURU ให้เป็นคอนเทนต์ฮับออนไลน์ ที่รวบรวมเนื้อหาทั้งในเรื่องการเงิน การลงทุน ธุรกิจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สำหรับผู้อ่านทั้งที่เป็นลูกค้ากรุงศรีและประชาชนทั่วไป ในรูปแบบลักษณะไลฟ์สไตล์ใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจง่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ เรื่องเงิน เรื่องง่าย อ่านได้เพลิน เพลิน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อ่าน ดังนั้นแม้ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่อาจจะมีความซับซ้อนหรือเข้าใจยาก แต่เมื่อมาอยู่บน Plearn เพลิน by Krungsri GURU ข้อมูลจะได้รับการย่อยอย่างละเอียด มีการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ อ่านสนุก ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น และไม่ว่าผู้อ่านจะเปิดอ่านผ่านแพลตฟอร์มใดก็จะเข้าถึงเนื้อหาและได้รับประสบการณ์การอ่านที่ดีไม่แตกต่างกัน ด้วยการแสดงผลแบบ Responsive Design ที่ทำให้รูปแบบสวยงาม และอ่านง่าย”

เนื้อหาใน Plearn เพลิน by Krungsri GURU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์กรุงศรีดอทคอม (www.krungsri.com) ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิตแต่ละวันของผู้อ่านในยุคปัจจุบัน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 แกนหลัก (Content Pillars) ประกอบด้วย

1) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ไอเดียและแนวคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต
2) การเงิน (Finance) จัดการเรื่องการเงินให้เป็นเรื่องง่ายๆ
3) ธุรกิจ (Business) เคล็ดลับฉบับย่อสำหรับคนทำธุรกิจ
4) นวัตกรรม (Innovation) รู้เท่าทันเทรนด์ ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัล

“ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้อ่านมากขึ้น Plearn เพลิน by Krungsri GURU ได้เชิญ 3 กูรูใหม่มาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ ได้แก่ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล รวิศ หาญอุตสาหะ และ จูนจูน-พัชชา พูนพิริยะ ซึ่งทั้ง 3 กูรู มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ทั้ง 3 กูรูจะนำเสนอเรื่องราวในมุมมองและความเชี่ยวชาญของตนเอง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความน่าสนใจความสนุกสนานแก่ผู้อ่าน” นางสาวมิ่งขวัญ กล่าวเพิ่มเติม

นับตั้งแต่ปี 2557 กรุงศรีได้เชิญกูรูจากหลากหลายสาขามาร่วมเขียนคอนเทนต์ และปัจจุบันมีเนื้อหามากกว่า 1,000 บทความ อัตราการเติบโตของผู้อ่านสูงถึง 200% เมื่อเทียบกับตัวเลข ณ สิ้นปี 2557 จำนวนหน้าที่อ่าน (Pageview) เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 หน้าต่อเดือน เป็นผู้อ่านรายใหม่ (New reader) อยู่ที่ราว 60% โดยส่วนมากเป็นผู้หญิงถึง 64% และหากแบ่งตามช่วงอายุ ส่วนมากจะมีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 35-44 ปี และ 18-24 ปี ตามลำดับ เนื้อหาที่มีผู้อ่านมากที่สุด คือ เนื้อหาด้านการเงิน รองลงมา เนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ และนวัตกรรม ตามลำดับ

“ในมุมของธนาคาร เนื้อหาที่ผู้อ่านได้รับและนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีในเรื่องการเงินและการลงทุน รวมถึงการใช้ชีวิตต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญที่ธนาคารมุ่งลงทุนในระยะยาว ส่วนผลที่ตามมา ทั้งในเรื่องการดึงทราฟฟิกเข้าสู่เว็บไซต์ของกรุงศรี ซึ่งที่ผ่านมา Plearn เพลิน by Krungsri GURU ทำได้ดีเป็นอันดับสอง หรือการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) นั้นเป็นผลที่ตามมา” นางสาวมิ่งขวัญ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านสาระดีๆ อ่านง่าย ได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/home.html