insKru เอ็ดเทคสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้ครู ผนึกกำลังครูทั่วประเทศ จัด Hackathon ครู ครั้งแรก! ยกระดับการศึกษาไทย

insKru หนึ่งในสุดยอด Edtech Startup รุ่นแรก จากโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษาในงาน StormBreaker Venture Demo Day 2019 ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้ายกระดับการศึกษาประเทศ ผนึกกำลังครูทั่วประเทศพลิกโฉมการเรียนการสอนไทย กระจายไอเดียการสอนสู่ครูทั่วประเทศ มุ่งเชื่อมโยงครูทั่วประเทศกว่า 500,000 คน ล่าสุด จัดงาน insKru Hackathon แฮกกาธอนครูครั้งแรกของประเทศไทย ที่ครูและคนที่อยากช่วยการศึกษาได้มาจับทีมกัน ตั้งเป้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับการศึกษาไทย จุดประกายไอเดียให้ครูนำกลับไปใช้ในโรงเรียน ก่อนนำกลับมานำเสนอโครงการกับนักลงทุนและผู้สนใจ 18 สิงหาคมนี้ เผยปัญหาทางการศึกษาจากคอมมูนิติ้ insKru พบ 6 มิติ ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาภาระนอกเหนือการสอน ปัญหาภาระงานสอน ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ปัญหาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และปัญหาอื่น ๆ เชื่อมั่นการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน และคนที่อยากมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ เอกชน หรือแม้แต่ภาครัฐ

นายกระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 ตุ๊กตุ๊ก และ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ เปิดเผยว่าหลังจากได้เริ่มต้นโครงการ StormBreaker Venture ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษา ที่เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะปฏิวัติการศึกษาไทย โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล พร้อมจัดกิจกรรม StormBreaker Venture Demo Day 2019 Batch 1 ด้วยการนำ สุดยอด Edtech Startups 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก เป็นการนำร่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด insKru หนึ่งในสุดยอด Edtech Startup จากโครงการ ฯ ได้เดินหน้าผนึกกำลังจากคอมมูนิตี้ครูทั่วประเทศจัดงาน insKru Hackathon ซึ่งนับเป็นแฮกกาธอนครูครั้งแรกในประเทศไทย

“การจัดแฮกกาธอนของ insKru ในครั้งนี้ เป็นการจัดแฮกกาธอนครั้งแรกของวงการครูในบ้านเรา ที่มานั่งทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพจริงๆ นับเป็นหนึ่งในการกระตุ้น Edtech Ecosystem เพื่อยกระดับและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ทาง StormBreaker Venture ได้ช่วยสนับสนุนเงินรางวัลให้กับทีมที่มี Product น่าสนใจ รวมถึงทีมงานที่มาช่วยรันงาน และร่วมเป็นเมนทอร์ในงาน ซึ่งคาดว่าหลังจบโครงการ เราจะได้ Edtech ที่มีศักยภาพหลายทีม ที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้คุณครูได้ใช้งานจริงและสามารถกระจายสู่ห้องเรียนทั่วประเทศได้ในอนาคต นอกจากนี้ insKru ยังได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดงานจากมูลนิธิใจกระทิง รวมทั้งดีแทค ในโครงการ Safe Internet ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ให้เงินทุนสนับสนุนสำหรับต่อยอด โดยคนมาช่วยทำงานทั้งหมดล้วนเป็นอาสาสมัครที่ตั้งใจและอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างแท้จริง มั่นใจว่า Edtech Startup ไทยจะสามารถสร้าง impact ให้กับครูไทย 10,000 คน และนักเรียน 1 ล้านคน ใน 5 ปี” นายกระทิง กล่าว

นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้ง insKru Edtech Startup ที่ผนึกกำลังครูทั่วประเทศ พลิกโฉมการเรียนการสอนไทย กระจายไอเดียการสอนสู่ครูทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมต่อครูทั่วประเทศกว่า 500,000 คน กล่าวเกี่ยวกับ insKru Hackathon ว่า จากที่ได้คลุกคลีกับการศึกษา พบว่าครูไทยมีศักยภาพ มีใจในการคิด และอยากเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อนักเรียน แต่ยังขาดคนมาช่วยทำให้เกิดขึ้นจริง ในขณะที่คนที่อยากช่วยการศึกษาไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร หรือยังไม่พบข้อมูลเชิงลึก หรือ insight ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบกับ Hackathon ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มักจะเน้นที่การแข่งกันหา Business Model ทำให้ปิดความเป็นไปได้การคิดหรือพัฒนาของใหม่ ๆ ที่จะสร้างผลกระทบ หรือ Impact ได้ insKru จึงเกิดความคิดและจัด insKru Hackathon ขึ้น ด้วยความคาดหวังที่จะให้เกิดกิจกรรมที่ครูและคนที่อยากช่วยการศึกษา ได้มาช่วยกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการศึกษาของประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้ในงาน Hackathon ทั่วไป เพราะนวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ ๆ เกิดจากข้อมูลเชิงลึกจากครูผู้ที่ทำงานสอนในโรงเรียนจริง ๆ รวมถึงบรรยากาศในงานเป็นบรรยากาศที่ผู้มาร่วมงานมาช่วยกัน มากกว่ามาแข่งขันกัน

“insKru จัด insKru Hackathon 2 วันเต็มเมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักพัฒนานวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพ จำนวนกว่า  90 คน มาร่วมงาน โดยเริ่มต้นจากการฟังปัญหาจากคุณครู ก่อนที่จะให้สตารท์อัพจับกลุ่มกับครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง รวม 15 ทีม เพื่อร่วมกันสร้างไอเดีย นวัตกรรม หรือโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบปัญหาที่สมาชิกในทีมต้องการร่วมกันแก้ไขหรือหาโซลูชั่น ซึ่งจากการรวมรวมข้อมูลปัญหาทางการศึกษาจากคอมมูนิตี้ insKru เราพบว่าปัญหามี 6 มิติ ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาภาระนอกเหนือการสอน ปัญหาภาระงานสอน ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ปัญหาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และปัญหาอื่น ๆ” นางสาวชลิพา อธิบาย

จากงาน insKru Hackathon เกิดไอเดียใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นการทำเทคโนโลยีมาเป็นโซลูชั่นเพื่อการศึกษา และการนำนวัตกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้กับงานการศึกษาที่ยังเกี่ยวข้องกับเอกสาร อาทิ แนวคิดในการสร้างแอพพลิเคชันที่นักเรียนสามารถเห็นคะแนนพฤติกรรมได้แบบเรียลไทม์, ไอเดียในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเก็บ Profile นักเรียนที่รวบรวมข้อมูลนักเรียนครอบคลุมด้าน Head Hand และ Heart รวมทั้งทำเป็น Dashboard ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบภาพรวมชั้นเรียน, เครื่องมือช่วยรวบรวมเอกสาร คัดแยกเอกสารการประเมินของครู เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการทำเอกสารประเมินต่าง ๆ ของครู เป็นการช่วยลดปัญหาภาระนอกเหนือการสอน เป็นต้น ซึ่งในงานเป็นการการจุดประกายไอเดีย ทั้งนี้ ทั้ง 15 ทีม จะต้องนำไอเดียกลับไปใช้ที่โรงเรียน ก่อนนำกลับมาเสนอโครงการกับนักลงทุนและผู้ที่สนใจในวันที่ 18 สิงหาคมนี้

“เราคาดหวังว่าการจัดงาน insKru Hackathon แฮกกาธอนครูครั้งแรกของประเทศไทย จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับการศึกษาไทย และอยากขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจมาร่วมฟังการนำเสนอโครงการ Networking Session เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Community และ Talk ครู ในวัน 18 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00-16.00 ณ dtac House ชั้น 32 จามจุรีสแควร์ หรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.facebook.com/InskruThailand/ การศึกษาของไทยเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน และคนที่อยากมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ เอกชน หรือแม้แต่ภาครัฐ การสร้างคอมมูนิตี้ครูของ insKruผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.inskru.com, กลุ่มเฟสบุ๊ค “ครูปล่อยของเพื่อนพลเรียน”, เพจเฟสบุ๊ค insKru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน และ Workshop โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอนาคตครูไทย 500,000 คน เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสอน” นางสาวชลิพา กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ insKru และ insKru Hackathon: https://www.facebook.com/InskruThailand/