RPA ไอทีโรบอท เทคโนโลยีอัจฉริยะเสริมศักยภาพธุรกิจ

เศรษฐกิจไทยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในยุคที่เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม    โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการเงิน ฯลฯ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้น และหันมานำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ สินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและสร้างส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น                                  

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มองเห็นว่าเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผนวกกับจำนวนผู้บริโภคที่ชื่นชอบแบรนด์เครื่องสำอางขึ้นห้างอย่างแบรนด์ชิเซโด้ (Shiseido) เคล เดอ โป โบเต้ (Clé de Peau Beauté) หรือนาร์ส (Nars) ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างเซนกะ (Senka) และแอนเนสซ่า (Anessa) เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน จึงทำให้บริษัท ฯ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้ถึงร้านค้าทั่วประเทศ ด้วยการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการในจำนวนที่พอดีและรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันได้นำเข้าเครื่องสำอางจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม ก่อนจัดส่งให้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านขายยาทั่วประเทศ และจะต้องมีสินค้าหรือแบรนด์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้าน   โลจิสติกส์ ให้สามารถกระจายสินค้าที่เพิ่มจำนวนขึ้นบนระยะเวลาที่สั้นลง นับเป็นโจทย์ที่ท้าท้ายสำหรับทาง    ชิเซโด้เป็นอย่างมาก ชิเซโด้ได้นำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) หรือระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โดยการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการทำงานที่ซ้ำ ๆ ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และเป็นการปรับปรุงงานด้านออฟฟิศให้เป็นจริงด้วยการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนคน ซึ่งบริษัทต้องการนำ RPA เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์เพื่อสามารถตอบสนองตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้นเอง

นายทัตสึกิ นากาโอะ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไต้หวัน) จำกัด เริ่มต้นกระบวนการโดยให้บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาช่วยสอบถามความต้องการของพนักงาน และนำผลจากการสอบถามพนักงานมาปรับปรุงเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการใช้ RPA มาช่วยพัฒนาระบบและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นก่อนจะเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือจากพนักงาน

ทั้งนี้บริษัทได้นำ RPA เข้ามาใช้เพิ่มความสามารถด้านการขาย การวิเคราะห์ยอดขายในระดับซับซ้อน และการทำนายยอดขายในอนาคต และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ ชนิดของสินค้าขายดีจะมีความแตกต่างตามภูมิภาคและร้านค้า ความชอบของลูกค้าหรือเทรนด์ตลาด ลักษณะสินค้าประเภทเครื่องสำอางมี SKU (Stock Keeping Unit) เป็นจำนวนมาก เช่น ลิปสติกบางรุ่น เพียงแค่สีแดงสีเดียว ก็มีจำนวนมากถึง  20 เฉดสี การประมวลผลข้อมูล ต่าง ๆ ที่ต้องประมวลผล ทั้งด้านความชอบลูกค้า เทรนด์ในแต่ละฤดู ยอดขายของแต่ละสาขากว่า 100 แห่ง ที่มีข้อมูลในปริมาณที่มากมหาศาล หากทำการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด อาจทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังสาขาได้ทันเวลา

นอกจากนี้ RPA ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากร้านค้าได้มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า และลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ จาก 2,400 นาที เหลือเพียง 670 นาที ซึ่งนับว่าช่วยลดระยะเวลาไปได้กว่าร้อยละ 70 ส่วนในด้านการพยากรณ์ยอดขาย จากเดิมสามารถวิเคราะห์ได้เพียงสินค้าขายดี แต่ปัจจุบันสามารถพยากรณ์ข้อมูลสินค้าขายดีในระดับกลาง ๆ และลดระยะเวลาการวิเคราะห์ถึงร้อยละ 50 จาก 650 นาที เหลือเพียง 350 นาทีเท่านั้น

“แม้ RPA จะเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับคนในองค์กร แต่ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ด้วยความรวดเร็ว (Quick Win)  และแทบไม่เกิดเรื่องล้มเหลวแก่องค์กร มีค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่าการสร้างระบบใหม่ทั้งระบบ อีกทั้งพนักงานบริษัทก็ไม่ได้ผลกระทบจากการนำระบบมาใช้เพราะยังรับผิดชอบหน้าที่ประจำที่ต้องทำอยู่  ชิเซโด้นำมาใช้ข้างต้น ทั้งในด้านการปฏิวัติวิธีการทำงาน และการปรับปรุงระบบงานออฟฟิศทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน นับว่าเป็นโซลูชั่นขั้นสูงที่พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม เพื่อให้พนักงานสามารถนำเวลาที่เหลือ ไปทำงานที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้น และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคที่มีการแข่งขันของโลกยุคดิจิทัลได้เท่าทันคู่แข่งธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป” นายนากาโอะ กล่าวทิ้งท้าย