เอบีม คอนซัลติ้ง แสดงโซลูชั่นบริการทางการเงิน ในงาน Financial Services Summit 2019

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงนวัตกรรม นำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อช่วยกลุ่มธุรกิจด้านบริการทางการเงินเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ตอบความท้าทายในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่ผู้บริโภคมีความมุ่งมั่น มีความต้องการ และมีพฤติกรรมที่มองหาประสบการณ์ในการสร้างความผูกพันธ์ (Customer engagement) ที่มีความหมาย รวมทั้งปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบุคคล (Personalized) ทำให้องค์กรธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวต้องนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เข้ามาใช้มากขึ้นทั้งระบบ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วแบบเรียลไทม์

โซลูชั่นจากเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) อาทิ VYMO สำหรับ Front-End Sales engagement, Denodo และ Confluent สำหรับการจัดการข้อมูล, HyperCube และ SAS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, Addactics สำหรับ IFRS17, RPA สำหรับระบบดิจิทัลอัตโนมัติ, การจำแนกข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล