ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ผนึกกำลังจัดเทศกาลอาหารถิ่น ทะเลตะวันออก

3 จังหวัด ร่วมเสริฟ ความอร่อย ส่งตรงถึง นักท่องเที่ยว ตะลุยถิ่นตะวันออกของประเทศไทย ในงาน เทศกาลอาหารถิ่น / ทะเลตะวันออก (Gastronomy) ภายใต้กิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือกับกลุ่มภาคตะวันออก 3 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมด้านข้าง สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมศักยภาพให้กับชุมชนที่มีวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ของกลุ่ม 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาครัวไทยกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มประจำถิ่นภาคตะวันออก ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพต่อชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง พัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่สำคัญภูมิปัญญาอาหารถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัด เหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมการกิน อันทรงคุณค่า ที่สืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น จนวันนี้เราจึงนำมาเสนอแบ่งปันให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัส ลิ้มรส ความอร่อย อาหารถิ่นประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด

โดยกำหนดมีกิจกรรม การแข่งขันเมนูเด็ด เมนูถิ่น ทั้ง 3 จังหวัด ทุกวัน รวมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท การสาธิตเมนูถิ่น ทั้ง 3 จังหวัด การแสดงคอนเสริต์จากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ เนปาล เดอะว๊อย, โย่ง อาร์มแชร์ และ พาราด๊อกซ์

นอกเหนือกิจกรรมการออกร้าน ยังมี ขบวนฟู๊ดทรัคที่ พร้อมใจกัน ยกมาทั้งครัว กว่า 30 ร้าน ที่ เป็นเมนูเด็ดของแต่ละจังหวัด โดยในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม นี้ กำหนดให้เป็นวันพิธีเปิดงาน ในเวลา 19.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมมากมายบนเวที ทั้งการแสดงและการสาธิตการปรุงอาหาร กับ Celebrity เชฟโย่ง อาร์มแชร์ พร้อมเชฟท้องถิ่น จาก 3 จังหวัด แจกจ่ายให้ทานฟรี จำนวนกว่า 1,000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 096 -5945493