ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท ชวนคนไทยร่วมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ทุกการซื้อสมทบทุนโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19”

เพราะวัคซีน คือ ความหวังของเศรษฐกิจไทยและคนไทยทุกคน ท็อปส์และ แฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขอเชิญชวนสนับสนุนโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19: Help Thai Fight Covid-19” ระดมทุนเพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษา และป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19 โดยแพทย์ไทย เพื่อคนไทย ผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลจำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตามที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้เปิดตัวโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19 : Help Thai Fight COVID-19” ด้วยการเชิญชวนบุคคลทั่วไป ภาคีเครือข่าย คู่ค้า ร่วมกันระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยาทำลาย/กระบวนการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา และวัคซีนป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมการวิจัยผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท  ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว เนื่องจากหากประสบความสำเร็จโดยเร็ว จะทำให้แพทย์ไทยผลิตวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพในการทำลายยับยั้งไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสมทบทุนและระดมทุน โดยลูกค้าของท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท สามารถมีส่วนร่วมสมทบทุนโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19 : Help Thai Fight COVID-19” ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  1. ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมบริจาค 5 บาท  เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า ครบ 500 บาทขึ้นไป  /ใบเสร็จ2. ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท ร่วมบริจาค 1 บาท  เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า ครบ 100 บาท ขึ้นไป  / ใบเสร็จ3. สมทบทุนผ่านกล่องบริจาค , หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด E-donation ณ จุดบริจาคต่าง ๆ ภายในร้าน 

ร่วมสมทบทุนและสนับสนุนโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่,แฟมิลี่มาร์ททุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์